اداره کتابخانه های عمومی شهرستان نیشابور

اعضای هیات مدیره انجمن خیرین کتابخانه ساز نیشابور از کتابخانه ادیب نیشابوری شهر عشق آباد بازدید کردند

اعضای هیات مدیره انجمن خیرین کتابخانه ساز نیشابور از کتابخانه ادیب نیشابوری شهر عشق آباد بازدید کردند

 به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه های عمومی نیشابور  همزمان با جلسه  هم اندیشی امام جمعه شهر عشق آباد، خیرین بزرگوار بخش میان جلگه و اعضای هیات مدیره انجمن خیرین کتابخانه ساز شهرستان در خصوص مشارکت در ساخت کتابخانه عمومی برای این شهر، حسن نظریان رئیس هیات مدیره انجمن خیرین کتابخانه ساز نیشابور، هادی درودی مدیرعامل و سایر اعضای هیات مدیره از کتابخانه مشارکتی ادیب نیشابوری بازدید کردند.

در این بازدید برای تامین کتاب برای کتابخانه قول مساعد داده شد.

آدرس : نیشابور - خیابان شهید جعفری - روبه روی شورای حل اختلاف - کتابخانه شریعتی - اداره کتابخانه های عمومی شهرستان نیشابور تلفکس : 05142243190

Top Desktop version