اداره کتابخانه های عمومی شهرستان نیشابور

پرفسور صادقی خیر کتابخانه ساز :"کتابخانه مرکز علم آموزی و اندیشه ورزی است"

 پرفسور صادقی خیر کتابخانه ساز در بازدید از کتابخانه شهر چکنه:کتابخانه مرکز علم آموزی و اندیشه ورزی است

 پرفسور صادقی خیر کتابخانه ساز و بانی ساخت کتابخانه پرفسور صادقی شهر چکنه" کتاب و مطالعه"  را راهی به سوی فراگیری علم و کتابخانه ها را مرکز علم آموزی و اندیشه ورزی دانست.

 به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه های عمومی نیشابور، دوشنبه 29 اردیبهشت سال جاری  پرفسور صادقی به همراه مسئولان بخش سرولایت، رییس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان نیشابور و نایب رییس انجمن خیرین کتابخانه ساز شهرستان از کتابخانه پرفسور صادقی شهر چکنه بازدید و از نزدیک با روند ساخت و مراحل افزایش فضای فیزیکی کتابخانه آشنا شدند.

 رئیس اداره کتابخانه های عمومی نیشابور با اعلام این خبر گفت:پرفسور صادقی برای توسعه کتابخانه قول حمایت های بیشتر دادند.

زمانی با تاکید برپیگیری مسائل عمرانی کتابخانه ها از سوی اداره شهرستان اظهار داشت:مسائل عمرانی همیشه با هزینه های بالا همراه است و از توان اداره شهرستان خارج است و کتابخانه ها بدون همکاری و مساعدت سایر دستگاه ها و سازمان ها امکان اجرای موفق برنامه های خود را ندارند که در این راستا به طور قطع حمایت مادی و معنوی خیرین ارجمند از اهمیت بسیاری برخوردار است.

پرفسور صادقی نیز ضمن دادن قول مساعد جهت توسعه کتابخانه، کتابخانه ها را مرکز اندیشه ورزی دانست و افزود:کتاب راهی به سوی فراگیری علم است و با مطالعه می توان علم آموخت و پیشرفت کرد و کتابخانه مرکز علم آموزی است.

 زمانی هم چنین از پیشرفت مراحل توسعه کتابخانه شهر چکنه تا مرحله اسکلت بندی خبر داد.

 

آدرس : نیشابور - خیابان شهید جعفری - روبه روی شورای حل اختلاف - کتابخانه شریعتی - اداره کتابخانه های عمومی شهرستان نیشابور تلفکس : 05142243190

Top Desktop version